Petra

Petra

Det går knappast att kalla Petra den glömda klippdstaden delvis eftersom det var tusen människor som vandrade ner den 1,5km långa vägen ner.

Den långa smala ravinen täcks av ett vackert skiftande klippfärger som lyser rött och gult i morgonsolen. Det känns lite magiskt att gå på samma sten belagda gata som romarna anlade och också gick på. Längs väggen finns en uthuggen ränna som leder in färskvatten in till ravinen. Ingången visar spår av en båge och förmodligen så bevakades dem av vakter. Längs vägen uppe på klippavsats har man hittat ytor där och lösa klippblock som förmodligen är tänkta att vältas över eventuella icke välkomna gäster.

Helt plötsligt så öppnas ravinen och skattkammarens tempel skymtas i morgonljuset. Tänk här stå vi… framför denna mytomspunna ”försvunna” stad. Skattkammarens temple är den byggnad som oftast har porträtteras i böcker och tidningar. Tyvärr vet man inte vad den har användas till, tempel är en idé. Man har hittat gravar här. Har man svårt att gå kan man ta häst och vagn, längre ner kan man ta åsna eller dromedar. Är man ”dollarturist” finns en den en golfbil att hyra.

de första som bosatte sig här är nabateerna ett nomadfolk https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nabat%C3%A9er, som befolkade området omkring 500 år före vår tidräkning. Dess glansdagar spänner ca 200 år runt början av vår tidräkning. Förlorade sin betydelse när handelsvägen bytte rutt via Palmyra och röda havet.

Jordbävning förstörde området runt 500 efter år 0. Petra blev en del av romarriket och runt 600 blev det en del av det bysantinska riket.

De ståtliga uthuggna byggnaderna är gravar där man begravde och hedrade sina släktingar i generationer. Fyrkantiga husgrunder har hittats vilket antas vara bostadshus.

Hur man har lycktas hugga ut tempel, amfiteater samt gravar i denna mängd är ofattbart!

Leave a reply